Beantwoording vragen over veiligheid datacenters

1) Hoofdpagina Geen reacties »

Op 19 mei jl. heeft LADA aan het college vragen gesteld overt de veiligheid in en rond de datacenters.
Het antwoord van het college kunt u hier lezen

De factsheet van de veiligheidsregio waarnaar in het antwoord van het college wordt verwezen vind u hier.

Beantwoording vragen over het lozen zout koelwater door datacenters

1) Hoofdpagina Geen reacties »

Op 30 mei jl. heeft LADA aan het college vragen gesteld over het lozen van zout koelwater door de datacenters.
Het antwoord van het college kunt u hier lezen

Nieuwsbrief 111

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 111

Nieuwsbrief 111 is uit! Klik hier -> Nieuwsbrief 111

Politieke vragen lozen zout koelwater datacenters

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Politieke vragen lozen zout koelwater datacenters

Geachte leden van het college,

Op 25 mei hebben Gedeputeerde Staten vragen van de Partij voor de dieren beantwoord over o.a. de lozing van koelwater van de datacenters. Daaruit blijkt dat er sprake is van de lozing van ingedikt zouthoudend koelwater op de sloot waarna het afgevoerd wordt via de Medemblikkervaart en door  gemaal Leemans geloosd wordt op de Waddenzee.

In het gebiedsplan Wieringermeer wordt uitgesproken dat grondgebonden landbouw  in dit gebied de belangrijkste functie heeft waarbij is afgesproken om het huidige systeem niet verder belasten met zout water. Dit betekent zo min mogelijk belasten van zoetwaterbronnen met zoutwaterlozing. Lees de rest van dit bericht »

Politieke vragen veiligheid datacenters

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Politieke vragen veiligheid datacenters

Geachte leden van het college,

Binnen LADA leven zorgen over de vraag hoe het met de veiligheid in en rond de datacenters is gesteld. Zorgen over hoe er gereageerd wordt op calamiteiten als brand.  Onze zorgen zijn alleen maar toegenomen na het lezen van de publicaties vandaag in het Noordhollands Dagblad over de opslag van de grote hoeveelheden dieselolie.

  1. Zijn onze lokale brandweerkorpsen wel toegerust en opgeleid om effectief op te treden bij  branden in de datacenters?
  2. Zo nee, wat gaat u er aan doen om dat wel mogelijk te maken?
  3. Hebben Google en Microsoft voorzieningen als een bedrijfsbrandweer om in te grijpen bij dreigende calamiteiten?
  4. Zo nee, waarom niet en wat gaat u er aan doen om dat wel mogelijk te maken of valt dat buiten de competentie van de gemeente?

Lees de rest van dit bericht »

Misstanden vergunning en onvolledig informeren van de gemeenteraad

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Misstanden vergunning en onvolledig informeren van de gemeenteraad

Zoals uit deze ingezonden brief blijkt neemt het college de door de raad vastgestelde beleidskaders niet erg serieus.

Voor LADA geldt dat aanvragen moeten voldoen aan de door de raad gestelde beleidskaders waarbij voor ons grootschalige huisvesting op of nabij een industrieterrein de voorkeur heeft.

Nieuwsbrief 110

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 110

Nieuwsbrief 110 is uit! Klik hier -> Nieuwsbrief 110

Restwarmte datacenters

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Restwarmte datacenters

Zoals uit dit artikel blijkt is het zeer goed mogelijk om de restwarmte uit de datacenters te hergebruiken.

Beantwoording vragen over het tekort aan stembiljetten

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Beantwoording vragen over het tekort aan stembiljetten

Op 19 maart jl. heeft LADA aan het college vragen gesteld over het tekort aan stembiljetten.
Het antwoord van het college kunt u hier lezen.

Nieuwsbrief 109

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 109

Nieuwsbrief 109 is uit! Klik hier -> Nieuwsbrief 109


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 14 juni 2021 @ 20:54