Nieuwsbrief 113

1) Hoofdpagina Geen reacties »

Nieuwsbrief 113 is uit! Klik hier -> Nieuwsbrief 113

Verslag openbare fractievergadering van 13 september jl.

1) Hoofdpagina Geen reacties »

Het verslag van de openbare fractievergadering van 13 september jl. vind u hier

LADA luistert

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA luistert

De LADA-fractie gaat weer fysiek vergaderen. Maandag 13 september is een openbare fractievergadering in De Meerbaak, Professor ter Veenweg, 1775BG Middenmeer, aanvang 20.00 uur.
De agenda van de raadsvergadering van 16 september wordt behandeld.

Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com

Poloniumhoudend afval niet gevaarlijk?

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Poloniumhoudend afval niet gevaarlijk?

‘Tata-afval niet gevaarlijk’ is de kop in de Schager Courant van dinsdag 31 augustus boven een artikel over het storten van afval dat vervuild is met het radioactieve isotoop polonium-210 bij deponie Afvalzorg in de Wieringermeer. Dat is de reactie van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Straling waarbij LADA  twijfels heeft. Een nuancering is op zijn plaats. Polonium-210 is niet alleen radioactief maar ook zeer giftig. Daar wordt door de ANVS met geen woord over gerept.

Van nature komt er radioactiviteit voor in ijzererts en kolen, de grondstoffen voor het staal dat Tata Steel produceert. Deze radioactieve elementen concentreren zich als de grondstoffen in een hoogoven worden verbrand. Het afvalstof dat na alle bewerkingen en hergebruik uit de hoogovens overblijft, is het gasstof. Daar zit dus ook polonium-210 in.  Polonium is na opname in het lichaam uitzonderlijk gevaarlijk voor de gezondheid. Inhaleren van een zeer kleine hoeveelheid polonium-210 bevattende stofdeeltjes is al voldoende om bij een mens ziekte of de dood te veroorzaken. Polonium-210 zendt alfadeeltjes uit die in het lichaam celstructuren kunnen aantasten, schade toebrengen aan DNA en celdood veroorzaken. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat organen uitvallen met de dood tot gevolg.

De fracties van GroenLinks en LADA zijn verontrust over berichten dat er afval met het uiterst giftige Polonium-210 wordt gestort in de Wieringermeer

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor De fracties van GroenLinks en LADA zijn verontrust over berichten dat er afval met het uiterst giftige Polonium-210 wordt gestort in de Wieringermeer

De fracties van GroenLinks Hollands Kroon en LADA zijn verontrust over berichten dat er afval met het uiterst giftige Polonium-210 wordt gestort bij Deponie Afvalzorg aan de Koggenrandweg in de Wieringermeer. Zij hebben hierover vragen aan het College van B&W gesteld.

Op 10 oktober 2019 heeft de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) aan Tata Steel toestemming gegeven voor het storten van een aantal recycle– en afvalstoffen op de stortplaats van Deponie Afvalzorg in Middenmeer. Vier van deze afvalstoffen bevatten Polonium-210. Dit isotoop, dat vrijkomt bij de productie van staal, is zowel radioactief als zeer giftig en bij inademing dodelijk.

Nadat eerder vergunning is verleend voor het storten van chroom-6 houdende reststromen, komt er met de stort van het afval van Tata Steel een tweede afvalstroom naar Hollands Kroon met een uiterst giftige component, die niet verwerkt kan worden en niet afbreekbaar is.

De partijen vinden dit zeer zorgelijk en willen van het college weten of dit bij hen bekend is en hoe zij hier tegenover staan. Ook wordt er gevraagd naar risico’s voor de volksgezondheid en het milieu en of hierover contact is met buurgemeente Medemblik.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lilian Peters, fractievoorzitter Groen Links Hollands Kroon (06 45502360)
Henk van Gameren, fractievoorzitter LADA (06 24441659)

De vragen vindt u hier.

Nieuwsbrief 112

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 112

Na een drukke maand een goed gevulde Nieuwsbrief 112

Bijdrage LADA tijdens de algemene beschouwingen

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Bijdrage LADA tijdens de algemene beschouwingen

De bijdrage van LADA tijdens de laatste algemene beschouwing in deze raadsperiode kunt u hier lezen.

Motie van wantrouwen tegen wethouders Groot en Meskers

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Motie van wantrouwen tegen wethouders Groot en Meskers

In de gemeenteraadsvergadering van 29 juni jl. hebben LADA, GroenLinks en Anders! een motie van wantrouwen ingediend tegen de wethouders Groot en Meskers.
Deze motie kreeg steun van OHK en is verworpen met 9 stemmen voor en 19 tegen.

Verslag fractievergadering

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Verslag fractievergadering

Maandag 21 juni kwam de fractie bijeen in Cultuurhuis de Kolk in Lutjewinkel. De eerste keer dit jaar dat fysiek vergaderen weer mogelijk was.
Daarmee komt een einde aan de periode dat er alleen maar digitaal vergaderd mocht worden, hetgeen voor ons geen optie was. De agenda’s van de vier raadsvergaderingen
waarmee dit politieke jaar afgesloten wordt, werden behandeld.

Regionale Energie Strategie
De Regionale Energie Strategie Noord-Holland Noord (RES NHN) 1.0 is door de regio opgesteld. Na besluitvorming door de gemeenteraden in Noord-Holland Noord wordt de RES 1.0 NHN aangeboden aan het Nationaal Programma. De volgende stap is het opstellen van een regionaal uitvoeringsprogramma. In het hele land, ook in onze eigen regio, ontstaat veel weerstand onder de bevolking door een gebrekkige participatie waardoor er weinig draagvlak is voor de RES. Plaatsen van grote windmolens en zonneweides op land zal tot veel verzet leiden. Wij blijven vasthouden aan ‘zon op dak’, de enige optie die voor LADA bespreekbaar is. Met het windpark in de Wieringermeer heeft Hollands Kroon ruimschoots voldaan aan de gestelde taak. Wij wijzen het plan om zonnepanelen te installeren op eilanden in het IJsselmeer. Dit wordt genoemd in samenhang met de ontwikkeling van de Wieringer hoek. In Medemblik is een petitie gestart om zich hier tegen uit te spreken. Ook de natuurorganisatie en Landschap Noord-Holland wijzen het af.
Natuurontwikkeling in samenhang met aanleg van zonneweides is een onbegaanbare weg.

LADA zal niet instemmen met het voorstel zoals dat er nu ligt.
Lees de rest van dit bericht »

Beantwoording vragen over veiligheid datacenters

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Beantwoording vragen over veiligheid datacenters

Op 19 mei jl. heeft LADA aan het college vragen gesteld overt de veiligheid in en rond de datacenters.
Het antwoord van het college kunt u hier lezen

De factsheet van de veiligheidsregio waarnaar in het antwoord van het college wordt verwezen vind u hier.


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 20 september 2021 @ 22:22