LADA luistert

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA luistert

LADA houdt maandag 17 juni een openbare fractievergadering  in kunsttuin Het Kremlin, Limmerschouw 51, Winkel, aanvang 20.15 uur. De agenda’s van de raadsvergaderingen van 20 en 25 juni worden behandeld.

Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com

LADA luistert

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA luistert

LADA houdt maandag 20 mei een openbare fractievergadering  in De Meerbaak, Professor ter Veenweg 4, 1775HB Middenmeer, aanvang 20.00 uur.

De agenda van de raadsvergadering van 23 mei wordt behandeld. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com

Nieuwsbrief 94

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 94

Nieuwsbrief 94 is uit! Klik hier -> Nieuwsbrief 94

SV: Restauratie sluisje Nieuwe Niedorp

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor SV: Restauratie sluisje Nieuwe Niedorp

Geachte leden van het college,

De werkzaamheden aan de restauratie van het sluisje in Nieuwe Niedorp zijn half december beëindigd terwijl het werk niet af gemaakt is. Een groot deel van het voegwerk moet nog uitgevoerd worden.  Desondanks zijn nieuwe deuren afgehangen waarna de dammen verwijderd zijn. Daardoor staat de sluis met open  voegwerk weer in het water. Een situatie die bij ons vragen oproept waarop wij een duidelijk antwoord verwachten.

  • Bent u op de hoogte van deze situatie?
  • Zo nee, wordt er geen controle op het werk verricht?
  • Zo ja, wat is de reden waarom de werkzaamheden zijn beëindigd?
  • Wat gaat u doen om de restauratie te voltooien?

Nieuwsbrief 93

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 93

Nieuwsbrief 93 is uit! Klik hier -> Nieuwsbrief 93

Beantwoording schriftelijke vragen Onderhoud mfc De Doorbraak

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Beantwoording schriftelijke vragen Onderhoud mfc De Doorbraak

Recent zijn er door de LADA fractie schriftelijke vragen gesteld over het onderhoud van mfc De Doorbraak. Het antwoord van het college kunt u lezen via deze link: SV mfc De Doorbraak

LADA luistert

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA luistert

LADA houdt maandag 25 maart een openbare fractievergadering  in mfc De Doorbraak, Bollenstraat 66, Kreileroord, aanvang 20.00 uur.

De agenda van de raadsvergadering van 28 maart wordt behandeld. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com

SV: Onderhoud mfc De Doorbraak

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor SV: Onderhoud mfc De Doorbraak

Geachte leden van het college,

Op 09-06-2018 hebben wij u vragen (PV1828) gesteld over achterstallig onder houd van mfc De Doorbraak in Kreileroord. Uw antwoord luidde:

De opdracht tot uitvoering is verleend. Het noodzakelijk onderhoud is gedeeltelijk uitgevoerd en deels in voorbereiding.

Van gebruikers van de mfc vernemen wij dat er tot op heden nauwelijks onderhoud is gepleegd.  Enkele kleine dingen zijn aangepakt maar volgens de gebruikers niet goed uitgevoerd. Het in zeer slechte staat verkerende buitenschilderwerk is nog niet aangepakt.

We zijn acht maanden verder.

  1. Bent u op de hoogte dat er nauwelijks onderhoud is gepleegd?
  2. Waarom is dit niet gebeurd?
  3. Wanneer wordt het onderhoud wel uitgevoerd?
  4. Bent u op de hoogte van klachten  over verkeerd uitgevoerd werk en wat doet u er mee?

Met vriendelijke groet,

Henk van Gameren

Nieuwsbrief 92

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 92

Nieuwsbrief 92 is uit! Klik hier -> Nieuwsbrief 92

LADA luistert

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA luistert

LADA houdt maandag 18 februari een openbare fractievergadering in dorpshuis Prins Maurits, Dorpsstraat 79, 1733 AE Nieuwe Niedorp, aanvang 20.00 uur. De agenda van de raadsvergadering van 28 februari wordt behandeld.

Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom.
Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com.


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 4 juni 2019 @ 20:33