Nieuwsbrief 108

1) Hoofdpagina Geen reacties »

Nieuwsbrief 108 is uit! Klik hier -> Nieuwsbrief 108

Politieke vragen: controlerende taak Hoogheemraadschap bij DC Microsoft

1) Hoofdpagina Geen reacties »

Geachte leden van het college,

In een artikel in het Noordhollands Dagblad van zaterdag 13 februari, handelend over de datacenters in Hollands Kroon, lezen wij
Als een medewerker van het Hoogheemraadschap een haperend gemaal controleert en foto’s wil maken, krijgt hij bewakers op zijn dak. Hem wordt verzekerd dat hij een fikse boete tegemoet ziet. Verbouwereerd druipt hij af.

Wij hebben navraag gedaan bij het Hoogheemraadschap dat dit incident heeft bevestigd. Het heeft plaats gevonden bij Microsoft. Deze medewerker wilde op meerder plaatsen controles uitvoeren op het koelcircuit. Het Hoogheemraadschap is inmiddels in gesprek met Microsoft om een protocol op te stellen waarin geregeld wordt dat medewerkers toegang verkrijgen om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren.
1. Bent u hiervan op de hoogte en wordt u daar ook bij betrokken?

In ons gesprek met het Hoogheemraadschap kwam naar voren dat in de verstrekte omgevingsvergunning niets geregeld is over de wijze waarop het Hoogheemraadschap in staat gesteld moet worden zijn controlerende taak of er conform de vergunningen gewerkt wordt uit te voeren. Dit bevreemdt ons.
2. Wat is de reden waarom dit niet is opgenomen in de verstrekte omgevingsvergunning?
3. Bent u bereid om bij volgende aanvragen voor vestiging van datacenters in de omgevingsvergunning een protocol op te nemen waarin geregeld wordt op welke wijze het Hoogheemraadschap ongehinderd zijn controlerende taken kan uitvoeren?

Met vriendelijke groet,

Henk van Gameren

Nieuwsbrief 107

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 107

Nieuwsbrief 107 is uit! Klik hier -> Nieuwsbrief 107

Bomenbeleid Hollands Kroon

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Bomenbeleid Hollands Kroon

Brief aan de gemeenteraad van dhr Ravensteijn: Bomenbeleid Hollands Kroon

sprookje voor deze donkere dagen tussen kerst en oud/nieuw

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor sprookje voor deze donkere dagen tussen kerst en oud/nieuw

Vanuit de actiegroep: Red de Wieringermeer,  Hollands Kroon bewoners die zich ook zorgen maakt over de toekomst,  een sprookje

Nieuwsbrief 106

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 106

Nieuwsbrief 106 is uit! Klik hier -> Nieuwsbrief 106

Dictatuur in de polder?

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Dictatuur in de polder?

Vragen gesteld  door leden van de SHK-fractie zijn na bemoeienis en druk vanuit het college teruggetrokken. Dit is niet alleen een flagrante inbreuk op het duaal functioneren maar vooral een kwalijke zaak omdat het  een poging is om de raad in zijn controlerende taak te belemmeren.

De gemeenteraad kreeg met de in 2002 ingevoerde Wet dualisering gemeentebestuur kaderstellende en controlerende taken. De in de Gemeentewet opgenomen bestuursbevoegdheden werden bij het college van B&W geconcentreerd. Samengevat: het college voert uit en de raad controleert.

Wat er nu gebeurt  in Hollands Kroon is een uitvloeisel van het werken met een coalitieakkoord, dat heilig is. Met een coalitieakkoord wordt een deel van de raad buiten spel gezet en kunnen leden van coalitiefracties gedwongen worden zich aan het akkoord te houden, ook als inzichten veranderen en er maatschappelijk onrust ontstaat over voorgenomen ontwikkelingen. Dit gebeurt nu in Hollands Kroon.

Dit is de reden waarom LADA  een coalitieakkoord afwijst en voorstander is van een raadsprogramma. Daarin stelt de hele raad het beleid vast en benoemt de wethouders die met de uitvoering daarvan belast worden. Door het wegvallen van de achterkamer van het coalitieoverleg ontstaat er een transparante besluitvorming waarbij de hele raad betrokken wordt.

Nieuwsbrief 105

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 105

Nieuwsbrief 105 is uit! Klik hier -> Nieuwsbrief 105

Algemene Beschouwingen Begroting 2021

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Algemene Beschouwingen Begroting 2021

LADA kan instemmen met de begroting voor 2021 met een positief saldo van 2 miljoen euro. Zoals in de inleiding van de begroting staat zal er volgend jaar gestart worden met een aantal burgerinitiatieven zoals Sportcampus De Terp. Wij verwachten dat het college deze initiatieven binnen de financiële kaders zal houden zoals afgesproken.
Ook verwachten wij dat het college in staat is om de woningbouw een extra impuls te geven. LADA wil dan ook een extra accent leggen op de sociale woningbouw waarvan wij toch moeten constateren dat daarin het afgelopen decennia tekort is geschoten. Na jaren lang slechts de marktwerking op woningbouw te hebben losgelaten is LADA van mening dat het realiseren van 25% sociale woningbouw de komende jaren veel te laag is. Een ambitie van 30% zou wat ons betreft het streven moeten zijn. Wij verwachten dan ook dat dit vertaald wordt bij een verdere uitwerking van de Woonvisie, zodat extra capaciteit ingezet kan worden om hier gericht sturing aan te geven. Lees de rest van dit bericht »

Nieuwsbrief 104

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 104

Nieuwsbrief 104 is uit! Klik hier -> Nieuwsbrief 104


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 27 februari 2021 @ 17:17