Verslag openbare fractievergadering van 25 oktober jl.

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Verslag openbare fractievergadering van 25 oktober jl.

De vergadering werd gehouden in De Oude School in Wieringerwaard. De raadagenda’s van 28 oktober en 4 november werden besproken. Op 4 november staan de begroting en het vaststellen van de tarieven op de agenda. De begroting sluit met een positief saldo van € 3,4 miljoen en riep geen vragen op.

Inspreken
De heer Bood Jongerenpartij HK 2022 zoekt kandidaten voor zijn kieslijst maar vindt bij LADA weinig bijval.

Locatieanalyse huisvesting arbeidsmigranten
De provincie Noord-Holland heeft samen met de gemeenten Hollands Kroon, Den Helder en Schagen onderzoek gedaan naar geschikte locaties voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Dit heeft 14 voorkeursgebieden nabij kernen en Agriport opgeleverd. De provincie en de gemeenten gaan met de omwonenden in overleg over de precieze locatie. LADA kan zich vinden in de aangewezen locaties, die voldoen aan grootschalige opvang.

Lees de rest van dit bericht »

LADA luistert

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA luistert

LADA houdt maandag 25 oktober een openbare fractievergadering in dorpshuis De Oude School, Populierenlaan 23a,  1776AD Wieringerwaard, aanvang 20.00 uur.

De agenda van de raadsvergaderingen van 28 oktober en 4 november worden behandeld. Op 4 november staat de begroting op de agenda.  Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@lada.nu

Vervolgvragen storten radioactief en giftig Polonium-210 bij afvalzorg Wieringermeer

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Vervolgvragen storten radioactief en giftig Polonium-210 bij afvalzorg Wieringermeer

Op 29 augustus jl. heeft LADA samen met GroenLinks aan het college vragen gesteld over de stort van afval met het uiterst giftige Polonium-210 in de Wieringermeer.
Alleen de radioactieve kant wordt in het antwoord uitgebreid behandeld, helaas niets over de giftige kant.
Dit antwoord heeft bij GroenLinks en LADA tot vervolgvragen geleid die u hier kunt lezen

Beantwoording vragen over de stort van afval met Polonium-210 in de Wieringermeer

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Beantwoording vragen over de stort van afval met Polonium-210 in de Wieringermeer

Op 29 augustus jl. heeft LADA samen met GroenLinks aan het college vragen gesteld over de stort van afval met het uiterst giftige Polonium-210 in de Wieringermeer.
Het antwoord van het college kunt u hier lezen.

Alleen de radioactieve kant wordt in het antwoord uitgebreid behandeld, helaas niets over de giftige kant.
Er wordt door LADA nagedacht over het stellen van vervolgvragen.

Nieuwsbrief 113

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 113

Nieuwsbrief 113 is uit! Klik hier -> Nieuwsbrief 113

Verslag openbare fractievergadering van 13 september jl.

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Verslag openbare fractievergadering van 13 september jl.

Het verslag van de openbare fractievergadering van 13 september jl. vind u hier

LADA luistert

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA luistert

De LADA-fractie gaat weer fysiek vergaderen. Maandag 13 september is een openbare fractievergadering in De Meerbaak, Professor ter Veenweg, 1775BG Middenmeer, aanvang 20.00 uur.
De agenda van de raadsvergadering van 16 september wordt behandeld.

Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com

Poloniumhoudend afval niet gevaarlijk?

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Poloniumhoudend afval niet gevaarlijk?

‘Tata-afval niet gevaarlijk’ is de kop in de Schager Courant van dinsdag 31 augustus boven een artikel over het storten van afval dat vervuild is met het radioactieve isotoop polonium-210 bij deponie Afvalzorg in de Wieringermeer. Dat is de reactie van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Straling waarbij LADA  twijfels heeft. Een nuancering is op zijn plaats. Polonium-210 is niet alleen radioactief maar ook zeer giftig. Daar wordt door de ANVS met geen woord over gerept.

Van nature komt er radioactiviteit voor in ijzererts en kolen, de grondstoffen voor het staal dat Tata Steel produceert. Deze radioactieve elementen concentreren zich als de grondstoffen in een hoogoven worden verbrand. Het afvalstof dat na alle bewerkingen en hergebruik uit de hoogovens overblijft, is het gasstof. Daar zit dus ook polonium-210 in.  Polonium is na opname in het lichaam uitzonderlijk gevaarlijk voor de gezondheid. Inhaleren van een zeer kleine hoeveelheid polonium-210 bevattende stofdeeltjes is al voldoende om bij een mens ziekte of de dood te veroorzaken. Polonium-210 zendt alfadeeltjes uit die in het lichaam celstructuren kunnen aantasten, schade toebrengen aan DNA en celdood veroorzaken. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat organen uitvallen met de dood tot gevolg.

De fracties van GroenLinks en LADA zijn verontrust over berichten dat er afval met het uiterst giftige Polonium-210 wordt gestort in de Wieringermeer

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor De fracties van GroenLinks en LADA zijn verontrust over berichten dat er afval met het uiterst giftige Polonium-210 wordt gestort in de Wieringermeer

De fracties van GroenLinks Hollands Kroon en LADA zijn verontrust over berichten dat er afval met het uiterst giftige Polonium-210 wordt gestort bij Deponie Afvalzorg aan de Koggenrandweg in de Wieringermeer. Zij hebben hierover vragen aan het College van B&W gesteld.

Op 10 oktober 2019 heeft de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) aan Tata Steel toestemming gegeven voor het storten van een aantal recycle– en afvalstoffen op de stortplaats van Deponie Afvalzorg in Middenmeer. Vier van deze afvalstoffen bevatten Polonium-210. Dit isotoop, dat vrijkomt bij de productie van staal, is zowel radioactief als zeer giftig en bij inademing dodelijk.

Nadat eerder vergunning is verleend voor het storten van chroom-6 houdende reststromen, komt er met de stort van het afval van Tata Steel een tweede afvalstroom naar Hollands Kroon met een uiterst giftige component, die niet verwerkt kan worden en niet afbreekbaar is.

De partijen vinden dit zeer zorgelijk en willen van het college weten of dit bij hen bekend is en hoe zij hier tegenover staan. Ook wordt er gevraagd naar risico’s voor de volksgezondheid en het milieu en of hierover contact is met buurgemeente Medemblik.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lilian Peters, fractievoorzitter Groen Links Hollands Kroon (06 45502360)
Henk van Gameren, fractievoorzitter LADA (06 24441659)

De vragen vindt u hier.

Nieuwsbrief 112

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 112

Na een drukke maand een goed gevulde Nieuwsbrief 112


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 3 december 2021 @ 13:41

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.