Gemeente Hollands Kroon laat senioren aan hun lot over

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Gemeente Hollands Kroon laat senioren aan hun lot over

Antwoord gemeente Hollands Kroon over het verstrekken gezondheidsverklaring CBR

Lees hier de onthutsende antwoorden van de gemeente Hollands Kroon op de eerder door LADA gestelde vragen.

Klik hier -> LINK

Nieuwsbrief 115

2) Nieuwsbrief Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 115

Nieuwsbrief 115 is uit!

Dit een speciale editie van de Nieuwsbrief welke geheel in het teken staat van de komende gemeenteraadsverkiezingen en bevat o.a. een analyse van LADA en een aanzet tot een verkiezingsprogramma.

Klik hier -> Nieuwsbrief 115

Kooyhaven (2)

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Kooyhaven (2)

Op maandag 22 november een vervolgartikel in het Noordhollands Dagblad waarin gesteld wordt dat er bedrijven zijn die zich er willen vestigen maar dat het niet kan.

Wij citeren uit dit artikel:
Daarom willen de twee colleges en Port of Den Helder het convenant in de prullenbak gooien. Wethouder Theo Meskers van Hollands Kroon heeft volgens de bewonerscommissie voorgesteld om een alternatief convenant op te stellen. ,,Dat was op 28 juni’’, zegt Rein Bloemendaal van de BWC. ,,Tot op heden hebben we geen reactie ontvangen.’’

,,Het volledig van tafel vegen van het huidige convenant, dat getekend is door echt álle partijen, is geen uitgangspunt of geloofwaardig voorstel om mee te beginnen’’, zegt Bloemendaal. ,,De basis van het standpunt van de omwonenden is nog steeds handhaving van het convenant. Dat is geen onwil. Maar er is niet aangetoond waarom bewoners zouden moeten afzien van dit door alle partijen gedragen.

De Bewonerscommissie Kooyhaven ziet niet in waarom het convenant dat door alle betrokken partijen is ondertekend van tafel moet. ,,Dat is geen onwil’’, zegt een woordvoerder. ,,Maar er is niet aangetoond waarom bewoners zouden moeten afzien van dit convenant dat door alle partijen is getekend.’’

LADA is het eens met deze uitspraak.

Klik HIER voor het het eerder gepubliceerde bericht.

LADA luistert

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA luistert

LADA houdt maandag 22 november een openbare fractievergadering in Cultuurhuis De Kolk, Weereweg 32, 1732LL Lutjewinkel, aanvang 20.00 uur.

De agenda van de raadsvergadering van 25 november wordt behandeld. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@lada.nu

LADA stelt vragen over het verstrekken gezondheidsverklaring CBR

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA stelt vragen over het verstrekken gezondheidsverklaring CBR

LADA heeft een aantal keren te horen gekregen dat de gemeente geen papieren gezondheidsverklaringen voor het aanvragen van een keuring bij het CBR verstrekt en dat dit alleen nog digitaal gebeurt.
De gevallen die wij kennen betreft steeds oudere inwoners (75+) die digitaal niet vaardig zijn en tevergeefs bij de gemeente aankloppen terwijl het CBR door verwijst naar de gemeenten voor het verkrijgen van de papieren verklaring. Dit zorgt voor verwarring en onbegrip. Deze houding van de gemeente staat haaks op wat een inclusieve maatschappij moet zijn. De gemeente dient dienstbaar te zijn aan haar inwoners, zeker aan hen die door het gemis van digitale vaardigheden buiten gesloten dreigen te raken.

Het kan ook anders.
De gemeente Schagen verstrekt de gezondheidsverklaring wel op papier. Ook aan inwoners uit Hollands Kroon die in de buurgemeente niet tevergeefs aankloppen en keurig aan de balie geholpen worden. Dit is eigenlijk een blamage voor de dienstverlening van de gemeente Hollands Kroon.

De politieke vragen kunt u hier vinden.

Kooyhaven

1) Hoofdpagina 1 Reactie »

In het Noordhollands Dagblad van 15 november verscheen een groot artikel over de klucht die Kooyhaven heet. Hieronder de inleiding van dit artikel en de reactie van onze fractievoorzitter Henk van Gameren.

Het bestemmingsplan Kooyhaven wijzigen en het convenant met de omwonenden openbreken zodat meer bedrijven in aanmerking komen om zich daar te vestigen? De animo daarvoor is niet groot in de gemeenteraad van Hollands Kroon. Sommige fracties willen eerst een goed onderbouwd voorstel zien, andere partijen zijn mordicus tegen.

Kooyhaven ligt op het grondgebied van Hollands Kroon, maar Port of Den Helder gaat over de uitgifte van grond. Het bedrijventerrein is voornamelijk bedoeld voor ondernemingen die voor hun bedrijfsvoering aan het water willen of moeten zitten.

In 2016 is Kooyhaven tot ontwikkeling gebracht. Er zijn nog geen bedrijven gevestigd, maar drie ondernemingen hebben hun vinger opgestoken. Zij kunnen zich daar echter niet vestigen, omdat het bestemmingsplan en het convenant dat met omwonenden is gesloten zich daartegen verzetten.
Lees de rest van dit bericht »

Nieuwsbrief 114

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 114

Nieuwsbrief 114 is uit! Klik hier -> Nieuwsbrief 114

Slotvraag storten radioactief en giftig Polonium-210 bij afvalzorg Wieringermeer

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Slotvraag storten radioactief en giftig Polonium-210 bij afvalzorg Wieringermeer

Op 29 augustus jl. heeft LADA samen met GroenLinks aan het college vragen gesteld over de stort van afval met het uiterst giftige Polonium-210 in de Wieringermeer.
Alleen de radioactieve kant wordt in het antwoord uitgebreid behandeld, helaas niets over de giftige kant.
Dit antwoord heeft bij GroenLinks en LADA tot vervolgvragen geleid die op 6 oktober jl. zijn ingediend.

Uit het antwoord op deze vervolgvragen blijkt dat het college met ons van mening is dat de informatie naar Hollands Kroon toe niet deugt, of ontbreekt en is hierover in gesprek met de verantwoordelijke instanties.
Hierop hebben GroenLinks en LADA als laatste de vraag ingediend om de raad op de hoogte te houden over de voortgang en het resultaat van deze gesprekken.

Beantwoording vervolgvragen storten radioactief en giftig Polonium-210 bij afvalzorg Wieringermeer

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Beantwoording vervolgvragen storten radioactief en giftig Polonium-210 bij afvalzorg Wieringermeer

Op 29 augustus jl. heeft LADA samen met GroenLinks aan het college vragen gesteld over de stort van afval met het uiterst giftige Polonium-210 in de Wieringermeer.
Alleen de radioactieve kant wordt in het antwoord uitgebreid behandeld, helaas niets over de giftige kant.
Dit antwoord heeft bij GroenLinks en LADA tot vervolgvragen geleid die op 6 oktober jl. zijn ingediend.

Uit het antwoord op deze vervolgvragen blijkt dat het college met ons van mening is dat de informatie naar Hollands Kroon toe niet deugt, of ontbreekt en is hierover in gesprek met de verantwoordelijke instanties. Ons doel was het breed bekend te maken wat er gebeurt op de afvalstort van Afvalzorg en dat is gelukt. Ook in de provinciale staten en de gemeente Zaanstad is er discussie.

Verslag openbare fractievergadering van 25 oktober jl.

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Verslag openbare fractievergadering van 25 oktober jl.

De vergadering werd gehouden in De Oude School in Wieringerwaard. De raadagenda’s van 28 oktober en 4 november werden besproken. Op 4 november staan de begroting en het vaststellen van de tarieven op de agenda. De begroting sluit met een positief saldo van € 3,4 miljoen en riep geen vragen op.

Inspreken
De heer Bood Jongerenpartij HK 2022 zoekt kandidaten voor zijn kieslijst maar vindt bij LADA weinig bijval.

Locatieanalyse huisvesting arbeidsmigranten
De provincie Noord-Holland heeft samen met de gemeenten Hollands Kroon, Den Helder en Schagen onderzoek gedaan naar geschikte locaties voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Dit heeft 14 voorkeursgebieden nabij kernen en Agriport opgeleverd. De provincie en de gemeenten gaan met de omwonenden in overleg over de precieze locatie. LADA kan zich vinden in de aangewezen locaties, die voldoen aan grootschalige opvang.

Lees de rest van dit bericht »


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 3 februari 2022 @ 13:23

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.