LADA houdt maandag 25 oktober een openbare fractievergadering in dorpshuis De Oude School, Populierenlaan 23a,  1776AD Wieringerwaard, aanvang 20.00 uur.

De agenda van de raadsvergaderingen van 28 oktober en 4 november worden behandeld. Op 4 november staat de begroting op de agenda.  Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@lada.nu