In de gemeenteraadsvergadering van 29 juni jl. hebben LADA, GroenLinks en Anders! een motie van wantrouwen ingediend tegen de wethouders Groot en Meskers.
Deze motie kreeg steun van OHK en is verworpen met 9 stemmen voor en 19 tegen.