Zoals uit dit artikel blijkt is het zeer goed mogelijk om de restwarmte uit de datacenters te hergebruiken.