Op 20 februari jl. heeft LADA aan het college vragen gesteld over het uitvoeren van de controlerende taak door het Hoogheemraadschap bij het DC Microsoft.
Het antwoord van het college kunt u hier lezen.