LADA heeft het college vragen gesteld over onderhoud waterwegen en bruggen.

U bent in overleg met het Hoogheemraadschap om het onderhoud van de waterwegen van de gemeente over te dragen.  De LADA-fractie wil het volgende onder uw aandacht brengen:

In Nieuwe Niedorp zijn klachten over het onderhoud van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier van de sloot langs de Dorpsstraat en De Rijd. Dit is boezemwater waarvoor het Hoogheemraadschap verantwoordelijk is.

De sloot is al een jaar lang bedekt met een steeds dikker wordende laag kroos. Klachten van bewoners worden door het Hoogheemraadschap niet serieus genomen.

Door achterstallig baggerwerk wordt het water in de toegang naar de jachthaven van Stichting Jachthaven De Rijd (160 ligplaatsen) en de jachthaven die eigendom is van de Gemeente Hollands Kroon (20 ligplaatsen?) steeds ondieper. De rietkragen worden evenmin onderhouden waardoor deze steeds breder worden en als hinderlijk worden ervaren. Voor jachten met een diepgang van meer dan 1,20 is het bij bepaalde waterstanden al noodzakelijk om door de blubber te ploegen, dit met alle risico’s van beschadigde schroeven en dichtslibbende koelsystemen. (kokende motoren)

Over het onderhoud van de sloot langs de Dorpsstraat is meerdere malen contact geweest met de portefeuillehouder Openbare Ruimte. In het beleid van Hollands Kroon neemt ontwikkeling van toerisme en recreatie, in het bijzonder van watersport, een belangrijke plaats in. Onderhoud en bereikbaarheid van de jachthaven is  een voorwaarde om de ambities waar te maken.

1)       Welke acties heeft het college richting Hoogheemraadschap genomen om de problemen in de jachthaven op te lossen?

2)       Hoe gaat het Hoogheemraadschap om met meldingen van achterstallig onderhoud in de jachthaven?

3)       Heeft u overleg met het Hoogheemraadschap over de klachten over de sloot langs de Dorpsstraat?

4)       Zijn er op andere plaatsen in de gemeente klachten over onderhoud door het Hoogheemraadschap? Zo ja, om welke plaatsen gaat dat?

 

Inwoners van Oude Niedorp maken zich zorgen over de staat van onderhoud van de Skarpetbrug. Deze betonbrug is niet opgenomen in het onderhoudsplan waarmee de provincie bezig is de bruggen over het Kanaal Omval – Kolhorn te vervangen.

1)       Is de provincie eigenaar van deze brug?

2)       Zo ja, waarom is deze brug niet opgenomen in het genoemde onderhoudsplan?

3)       Zo nee, wie is dan eigenaar van deze brug en wanneer wordt noodzakelijk onderhoud gepleegd?