Meer democratie

Sinds vandaag weten we het zeker: de nieuwe regering van Rutte III – met daarin nota
bene D66 – wil de Wet Raadgevend Referendum afschaffen. Dat is het toppunt van
arrogantie! Veel burgers hebben het terechte gevoel dat politici alleen maar geïnteresseerd zijn
in hun stem en niet in hun mening. De bevolking wil in grote meerderheid meer invloed op de
politieke besluitvorming. Het beperken van die invloed staat daar haaks op. Het referendum
mag niet worden afschaft!
Onze referendumwet gaat terug op de commissie-Biesheuvel, die al in 1985 positief adviseerde
over de invoering van het correctief referendum. Het afschaffen van de referendumwet is een
grote stap terug in de tijd. Het kan decennia duren voor er weer een referendumrecht is
ingevoerd.
Het is ook een internationaal unicum: nog nooit heeft een staat waar referenda gehouden
worden, dit recht afgeschaft!
Waarom dan wel in Nederland? De politiek is geschrokken van het Oekraïne referendum en
sindsdien hebben partijen last van ‘demofobie’: angst voor het volk. Maar de inrichting van de
Nederlandse democratie mag niet van afhankelijk zijn van een ervaring met het referendum.
Democratische spelregels moeten gebaseerd zijn op principes en niet op opportunisme.
Nederland moet nog veel leren omtrent referenda en dat kan alleen door er mee door te gaan.
De Tweede Kamer heeft in de referendumwet vastgelegd dat de wet na drie jaar (dus in zomer
2018) publiekelijk geëvalueerd moet worden door de Tweede Kamer, na een openbaar rapport
van de minister van Binnenlandse Zaken.
Teken daarom onze petitie tegen de afschaffing van het referendum door Rutte III:
www.meerdemocratie.nl/referendum
Hartelijk dank voor uw aandacht,
met strijdbare groeten
Niesco Dubbelboer
Arjen Nijeboer