LADA houdt maandag 23 oktober een openbare fractievergadering dorpshuis Prins Maurits, Dorpsstraat 79, 1733AE Nieuwe Niedorp 20.00 uur. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Ook wordt de agenda van de raadsvergadering van 2 november behandeld met als belangrijk punt de begroting 2018. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com.