Op de  openbare fractievergadering maandag 18 september in De cultuurschuur gaf de raadsagenda met louter hamerstukken geen discussie. Zaken die besproken werden waren de bouw van vier woningen op de Michaelsterp in Oosterland, overlast op het Cinemaplein in Hippolytushoef en huisvesting van arbeidsmigranten.

 

Omwonenden van de Michaelsterp brengen bezwaren tegen het ingediende plan naar voren. De woningen zijn te groot in relatie met de omgeving en passen niet in de historische bebouwing van Oosterland. Het schoolpad verdwijnt wat een massaal ondertekende petitie opleverde waarin voor behoud gepleit. Uit antwoord op vragen, gesteld door de fractie, blijkt dat er een nieuwe noord-zuid verbinding wordt een gelegd. Wethouder Groot heeft op vragen van de fractie aangegeven dat het geldende bestemmingsplan van kracht blijft en dat de plannen hieraan getoetst zullen worden. Klacht is verder de gebrekkige communicatie met de omwonenden. Advies wordt gegeven om contact op te nemen met het college.

 

Op het Cinemaplein wordt veel overlast veroorzaakt door hangjongeren. Herrie door rondjes rijden op scooters, rommel, drugs en vuurwerk worden genoemd. Er zijn gesprekken geweest met de wijkagent. Toch is de klacht dat de politie niets lijkt te doen. Contact zoeken met wijkagent en jongerenwerker om een gesprek op gang te brengen is nodig. Een opvangplek voor jongeren wordt node gemist. Kan dit de overlast verminderen, werd gevraagd.

 

De fractie kan zich vinden in het beleid rond de huisvesting van arbeidsmigranten. Kleinschalige opvang verdient de voorkeur. Geen grootschalige accommodaties. Evenals de begrenzing van een AZC tot driehonderd plaatsen stelt de fractie dat deze norm ook voor het onderbrengen van arbeidsmigranten moet gelden.