Koteltuin[49250]

De LADA-fractie was aanwezig bij de opening van de Koeteltuin. Fractiesecretaris Peter Couwenhoven sprak zijn waardering uit voor dit initiatief en feliciteerde de initiatiefnemers met het behaalde resultaat.  Daarbij overhandigde hij een  bloemetje en een envelop waarin een bedrag van € 100,- als bijdrage in de fondsenwerving om ook een plek voor de oudere jeugd te realiseren.