LADA houdt maandag 24 april een openbare fractievergadering in MFA De Ontmoeting (kamer centraal station), De Verwachting 1, 1761 Anna Paulowna; aanvang 20.00 uur.

Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Ook wordt de agenda van de raadsvergadering van 2 mei behandeld.

Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com.