Met LADA in de coalitie zijn in Hollands Kroon de eerste stappen gezet op weg naar een participatieve of directe democratie met als doel de afstand tussen bestuur en inwoners te verkleinen. Daar hoort een raadgevend referendum bij waarmee inwoners zich kunnen uitspreken over conceptraads-besluiten. Het initiatiefvoorstel dat LADA heeft ingediend wordt in de raadsvergadering van 2 mei behandeld.
Om inwoners meer te betrekken bij de besluitvorming hoort een andere rol voor de gemeenteraad. Hierbij een eerste aanzet voor het nieuwe verkiezingsprogramma.
Raadsprogramma
LADA kiest voor een raadsprogramma, geen coalitie meer. Bij een raadsprogramma zijn alle partijen betrokken. De wethouders worden door middel van een open sollicitatie geworven waarbij een optimaal functionerend duaal bestel ontstaat. Drie wethouders zijn voldoende.
Schaduwraad
Op verschillende thema’s worden zogenoemde schaduwraden gevormd met daarin betrokken inwoners, ketenpartners, toezichthouders, etc. Zij schuiven letterlijk aan in de raadszaal als ‘hun thema’ geagendeerd staat. Zij zijn volwaardige meesprekers, van informeren tot en met meningsvorming, en brengen advies uit over het te nemen besluit.
Digitale discussie
Digitale consultatie van raads- en beleidsvoorstellen door middel van digitale discussieplatforms, zoals Argu. De raad kan zodoende meningen peilen en ook input ophalen voor een goede bespreking en behandeling van het voorstel. Dit kan zowel gemeentebreed, alle inwoners bevragen, als per wijk of specifieke doelgroep gebeuren. Dit platform moet zo georganiseerd worden dat inwoners ook voorstellen kunnen plaatsen waarover zij onderling in discussie kunnen aan gaan.
Burgerbegroting
Het denken over en experimenteren met het betrekken van inwoners bij het begroten staat niet stil. Hollands Kroon gaat een burgerbegroting invoeren. Er zijn gemeenten in Nederland die verschillende vormen van een burgerbegroting kennen. Vooral met wijk- of kernbegrotingen worden goede resultaten geboekt.

Voor meer informatie kunt u terecht bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven 06 25311671