Klik hier voor het jaarverslag van de fractie: jaarverslag fractie_2016

Klik hier voor de Stand van zaken rondom realiseren van het verkiezingsprogramma: STAND VAN ZAKEN Verkiezingsprogramma LADA 2014-2018, versie 2017