Brug

LADA heeft tegen het collegevoorstel gestemd om de brug over de Westfriesesluis te vervangen door een nieuwe beweegbare brug. De voorkeur ging uit naar het alternatieve voorstel van een vaste brug ten oosten van de sluis. Een kostenbesparende oplossing. Ondanks de aanpassingen aan de weg zijn de aanlegkosten beduidend lager dan die voor een beweegbare brug. Ook op de kapitaalslasten en onderhoud wordt een aanzienlijke besparing bereikt.
Door de brug daar te bouwen wordt geprofiteerd van het verval van 5 meter waardoor de doorvaarthoogte vrachtschepen, motorboten en sloepen niet hindert. Schepen met staande mast kunnen de brug niet passeren, maar uit tellingen verricht in de jaren voordat de noodbrug over de sluis vast werd, laten zien dat deze schepen nauwelijks de sluis passeerden. Het stimuleringsprogramma van provincie en gemeente ter bevordering van het watertoerisme ondervindt geen hinder van deze vaste brug. De LADA-fractie vindt het dan ook onverantwoord om zo veel extra geld uit te geven voor een beweegbare brug. Ard Smit deelde die mening niet en stemde voor het collegevoorstel.
GL en CU deelden die mening en stemden ook tegen. Een grote raadsmeerderheid van VVD, CDA, PvdA, D66, SHK, PHK en OHK stemden voor het voorstel.