LADA diende dinsdagavond in de raad met PvdA, GL, CU, PHK en OHK een motie in waarvan de strekking was om uitbreiding van Royal ZAP in Van Ewijcksluis niet toe te staan en met Gedupeerde Staten in gesprek te gaan over verplaatsing van het bedrijf naar de Kerkweg. Daar lijkt ruimte voor te zijn uit beantwoording van vragen uit provinciale staten waarin GS aangeven in 2017 met Hollands Kroon en ZAP te gaan praten over bedrijfsverplaatsing.

Ook ZAP-directeur de heer de Geus geeft aan dat verplaatsing naar de Kerkweg voorkeur heeft boven uitbreiding op de huidige locatie. Probleem is dat de provincie deze verplaatsing niet toestaat.

De motie kreeg geen steun van de overige partijen maar was wel aanleiding tot een debat met als resultaat het voorstel om een brief naar GS te sturen waarin de hele raad er op aandringt verplaatsing van ZAP naar de Kerkweg mogelijk te maken. Dat is winst want de oplossing moet bij de provincie vandaan komen. Er is contact met de SP-statenfractie die ons geadviseerd heeft in het opstellen van de motie. SP, PvdA en Ouderenpartij Noord-Holland hebben GS de vragen gesteld over het verplaatsen van ZAP.