Persbericht
2 november 2016
Uitspraken burgemeester Nawijn
De gemeenteraad van Hollands Kroon is geschokt door de uitspraken van burgemeester Nawijn na afloop van de raadsvergadering van 25 oktober. In deze uitspraken zijn inwoners met naam genoemd en op zeer onheuse wijze bejegend. De raad betreurt in hoge mate de handelwijze van burgemeester Nawijn. Zijn handelen is schadelijk voor de inwoners in kwestie, doet afbreuk aan het ambt van burgemeester, afbreuk aan het aanzien van zijn persoon, en straalt bovendien negatief af op de gehele gemeenteraad. Daarnaast zijn de uitspraken in flagrante tegenspraak met de kernwaarden van de gemeente waaronder respect (voor elkaar).
De fractievoorzitters hebben de handelwijze van de burgemeester in handen gelegd van de vertrouwenscommissie (deze commissie van raadsleden beoordeelt het functioneren
van de burgemeester) die dit incident verder procedureel afhandelt. De raad gaat ervan uit dat de uitspraken een eenmalige oprisping betreffen en in de toekomst achterwege blijven. Vanwege dit eenmalige betreurenswaardige incident stelt de raad in meerderheid dat er geen dwingende redenen zijn om het vertrouwen in burgemeester Nawijn op te zeggen.
De gemeenteraad zal bovenstaande met een motie van treurnis in de eerstvolgende raadsvergadering bekrachtigen.
De gemeenteraad Hollands Kroon