De uitlatingen van de burgemeester, gedaan na afloop van de raadsvergadering op 25 oktober waarin de familie Lombaard werd beledigd, zijn onaanvaardbaar. De vertrouwenscommissie, waarvan fractievoorzitter Henk van Gameren deel uit maakt, heeft zo spoedig mogelijk een voortgangsgesprek met de burgemeester over deze kwestie. Dinsdag zal de fractie zich intern beraden over de te nemen stappen en zal dan haar standpunt bekend maken.