De komende maanden staat er veel te gebeuren in de haven van Den Oever rondom de verlenging van kades en de verbouwing van de Visafslag. Over beide onderwerpen is er op zaterdagmiddag 24 september een informatiebijeenkomst. De bijeenkomst vindt plaats in de Visafslag.

Bij de behandeling van Waddenpoort in de raadsvergadering van 24 maart heeft LADA gevraagd om deze bijeenkomst om de inwoners van Den Oever te informeren.

Het programma van deze middag ziet er als volgt uit:
15:00 – 15:10 uur opening
15:10 – 15:40 uur stand van zaken Visafslag
15:40 – 15:50 uur pauze
15:50 – 16:30 uur vervolg Waddenpoort
16:30 uur afsluiting