Geachte fractie, raad en algemene leden,

Maandag 19 September 2016 is het nieuwe bestuur bij elkaar gekomen om officieel de taken te verdelen. De uitslag hiervan is unaniem gekozen en aangenomen. Daarom mag ik u allen de nieuwe taakverdeling presenteren.

Voorzitter: dhr. Moray Juffermans (Breezand)
Secretaris: dhr. Jos Witte (Anna Paulowna)
Penningmeester: mevr. Lavinia Grooten (Slootdorp)
Algemene Zaken: dhr. Mark de Geus (Nieuwe Niedorp)

Als nieuw bestuur wacht ons een zware taak om hoog opgelopen gemoederen te sussen en partijen weer nader tot elkaar te laten komen. Dit kunnen we uiteraard niet alleen, dit moeten wij ook niet alleen willen proberen, want dit is een kwestie voor een ieder die de partij LADA een warm hart toedraagt en daarom zich ook heeft aangemeld als lid. Wat wij als bestuur samen met iedereen die zich nog steeds wil conformeren aan de LADA-standpunten willen bereiken is dat LADA bij de aankomende verkiezingsperiode sterker en daadkrachtiger naar voren komt! Niet alleen in woorden, maar ook zeker in daden!

Dit kan alleen als iedereen bereid is zijn schouders eronder te zetten en te zorgen dat er een cohesie binnen de partij ontstaat waarin iedereen met een mening zijn stem en ongenoegen kan laten horen, zonder dat daar gelijk verwijten en of beschuldigingen uit voort komen. Dit geeft ruimte dat men ook op individuele basis of op persoonlijke titel lokale problematieken kan
aankaarten en ter sprake kan brengen. Dit is echter geen vrijbrief om ongegeneerd partijen en of personen publiekelijk te scanderen of schuldig te verklaren en al helemaal niet als er vooraf geen
degelijk onderzoek heeft plaatsgevonden, want vrijheden komen met verantwoordelijkheden en rechten met plichten!

Wij vragen daarom aan iedereen om lokale problemen en of beschuldigingen te onderbouwen met feitelijke bewijzen, want alleen dan kunnen raadsleden en of bestuur hierop gedegen actie ondernemen. Als we dit met elkaar kunnen realiseren weet ik zeker dat we tot aan de nieuwe verkiezingen nog veel meer kunnen bereiken binnen Hollands Kroon. Hopelijk zal de vertrouwensbreuk die is ontstaan binnen de partij hierdoor langzaam weg ebben, zodat we ons bij de volgende verkiezingen als één grote daadkrachtige partij kunnen presenteren.

Wij hopen op uw steun en inzet te kunnen rekenen. U kunt te allen tijde van ons verwachten dat wij er alles aan zullen doen om de partij LADA sterker, daadkrachtiger en geloofwaardiger uit deze periode te krijgen.

Vriendelijk bedankt voor uw steun en inzet,

Moray Juffermans
Jos Witte
Lavinia Grooten
Mark de Geus
(Bestuur LADA)

bnestuursverklaring_2016_09-213757566