Nieuwsbrief 69 is uit!

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 69 is uit!

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen: nieuwsbrief_69

De caravan gaat weer op pad!

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor De caravan gaat weer op pad!

LADA luistert.

We zoeken de burgers op door er weer met de caravan op uit te trekken voor een nieuwe reeks LADA on tour.

caravan
In een gezamenlijk overleg van fractie en bestuur is LADA on tour in een nieuw jasje gestoken. We gaan nu iedere eerste zaterdag van de maand op pad met de caravan en bezoeken twee kernen.
Zaterdag 01 oktober is de eerste tour.
Wethouder Westerkamp houdt spreekuur in de caravan.
11.00-12.30 uur ‘t Veld, Kerkplein
13.30-15.00 uur Middenmeer, Brugstraat

Referendum

1) Hoofdpagina 1 Reactie »

Om inwoners meer invloed te geven op het beleid moeten zij de mogelijkheid hebben om over omstreden zaken een referendum te laten houden. De fractie werkt aan een initiatiefvoorstel referendumverordening Hollands Kroon. Een concept ligt ter beoordeling bij de jurist van de gemeente.

Bestuursverklaring

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Bestuursverklaring

Geachte fractie, raad en algemene leden,

Maandag 19 September 2016 is het nieuwe bestuur bij elkaar gekomen om officieel de taken te verdelen. De uitslag hiervan is unaniem gekozen en aangenomen. Daarom mag ik u allen de nieuwe taakverdeling presenteren.

Voorzitter: dhr. Moray Juffermans (Breezand)
Secretaris: dhr. Jos Witte (Anna Paulowna)
Penningmeester: mevr. Lavinia Grooten (Slootdorp)
Algemene Zaken: dhr. Mark de Geus (Nieuwe Niedorp)

Als nieuw bestuur wacht ons een zware taak om hoog opgelopen gemoederen te sussen en partijen weer nader tot elkaar te laten komen. Dit kunnen we uiteraard niet alleen, dit moeten wij ook niet alleen willen proberen, want dit is een kwestie voor een ieder die de partij LADA een warm hart toedraagt en daarom zich ook heeft aangemeld als lid. Wat wij als bestuur samen met iedereen die zich nog steeds wil conformeren aan de LADA-standpunten willen bereiken is dat LADA bij de aankomende verkiezingsperiode sterker en daadkrachtiger naar voren komt! Niet alleen in woorden, maar ook zeker in daden!

Dit kan alleen als iedereen bereid is zijn schouders eronder te zetten en te zorgen dat er een cohesie binnen de partij ontstaat waarin iedereen met een mening zijn stem en ongenoegen kan laten horen, zonder dat daar gelijk verwijten en of beschuldigingen uit voort komen. Dit geeft ruimte dat men ook op individuele basis of op persoonlijke titel lokale problematieken kan
aankaarten en ter sprake kan brengen. Dit is echter geen vrijbrief om ongegeneerd partijen en of personen publiekelijk te scanderen of schuldig te verklaren en al helemaal niet als er vooraf geen
degelijk onderzoek heeft plaatsgevonden, want vrijheden komen met verantwoordelijkheden en rechten met plichten!

Wij vragen daarom aan iedereen om lokale problemen en of beschuldigingen te onderbouwen met feitelijke bewijzen, want alleen dan kunnen raadsleden en of bestuur hierop gedegen actie ondernemen. Als we dit met elkaar kunnen realiseren weet ik zeker dat we tot aan de nieuwe verkiezingen nog veel meer kunnen bereiken binnen Hollands Kroon. Hopelijk zal de vertrouwensbreuk die is ontstaan binnen de partij hierdoor langzaam weg ebben, zodat we ons bij de volgende verkiezingen als één grote daadkrachtige partij kunnen presenteren.

Wij hopen op uw steun en inzet te kunnen rekenen. U kunt te allen tijde van ons verwachten dat wij er alles aan zullen doen om de partij LADA sterker, daadkrachtiger en geloofwaardiger uit deze periode te krijgen.

Vriendelijk bedankt voor uw steun en inzet,

Moray Juffermans
Jos Witte
Lavinia Grooten
Mark de Geus
(Bestuur LADA)

bnestuursverklaring_2016_09-213757566

Taakverdeling bestuur LADA bekend!

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Taakverdeling bestuur LADA bekend!

Klik hier voor de taakverdeling van het bestuur: bestuur_2016-093757567

LADA zorgt voor eerder invoeren voorschools aanbod voor ieder kind

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA zorgt voor eerder invoeren voorschools aanbod voor ieder kind

LADA heeft met instemming kennis genomen van het voorstel van het college om vanaf 2017 met een aanbod voor ieder kind te komen waardoor ook kinderen van kostwinnersgezinnen van de regeling gebruik kunnen maken.

Er is ruimte in het huidige budget, zo vertelde portefeuillehouder Westerkamp in zijn reactie op het door LADA ingediende amendement.

Het door LADA ingediende amendement om het aanbod voor ieder kind op 1 oktober 2016 te laten ingaan, werd unaniem gesteund door de gemeenteraad van Hollands Kroon.

Informatiemiddag Waddenpoort

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Informatiemiddag Waddenpoort

De komende maanden staat er veel te gebeuren in de haven van Den Oever rondom de verlenging van kades en de verbouwing van de Visafslag. Over beide onderwerpen is er op zaterdagmiddag 24 september een informatiebijeenkomst. De bijeenkomst vindt plaats in de Visafslag.

Bij de behandeling van Waddenpoort in de raadsvergadering van 24 maart heeft LADA gevraagd om deze bijeenkomst om de inwoners van Den Oever te informeren.

Het programma van deze middag ziet er als volgt uit:
15:00 – 15:10 uur opening
15:10 – 15:40 uur stand van zaken Visafslag
15:40 – 15:50 uur pauze
15:50 – 16:30 uur vervolg Waddenpoort
16:30 uur afsluiting

Briefwisseling Henk Jan Wittink

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Briefwisseling Henk Jan Wittink

Tijdens het zomerreces is een brief van Henk Jan binnen gekomen met daarin een aantal vragen en aandachtspunten ten aanzien van fractie en bestuur.

Onderwerpen zijn onder andere website, lidmaatschap van de fractie en Waddenpoort Den Oever.

Klik hier om de complete briefwisseling te lezen: brief-12-augustus-2016_henk-janantwoord

Maak kennis met kernbeheerders van Hollands Kroon!

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Maak kennis met kernbeheerders van Hollands Kroon!

Hollands Kroon is een grote gemeente met veel openbare ruimte. Openbare ruimte die u als inwoner zelf mag inrichten. Hoe u dat het beste kunt doen? Daar kunnen de kernbeheerders van de gemeente, u mee helpen. Als u wilt weten wat zij voor u, of uw buurt kunnen betekenen bent u van harte welkom op dinsdag 13 september in The Irish Cottage in Oude Niedorp. Ook kunt u deze avond vragen aan hen stellen.

De bijeenkomst begint om 19.30 uur.

Vergaderschema fractie aangepast

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Vergaderschema fractie aangepast

Klik hier voor het vergaderschema van de fractie: vergaderschema_fractie_-2016-2


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 3 februari 2022 @ 13:23

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.