Ook LADA betreurt de gang van zaken rond de huishoudelijke hulp 1. Wij waren met het college van mening dat de transitie in de zorg met zich meebracht, dat de inwoners niet meer in aanmerking kwamen voor huishoudelijke hulp 1 verzorgd door de gemeente op basis van de WMO. Dat de betreffende inwoners dit op eigen kracht moesten invullen. Ook gezien een aantal gerechtelijke uitspraken.

Voor de inwoners die dit niet konden was er HH2 en voor inwoners die wel zelf hun hulp konden regelen maar het niet zelf konden betalen was er bijzondere bijstand. Het wijkteam was de achtervang als dit toch problemen gaf voor deze inwoners. De Centrale Raad van Beroep besliste dat de interpretatie anders moest zijn. Nu de gemeente krachtens de WMO toch HH1 moet leveren, moet dit ook zo snel als mogelijk worden geregeld en volgens het memo dat wij hebben ontvangen is dit ook in gang gezet. Bovendien is er financiële compensatie geregeld. Wij gaan dus akkoord met het voorstel.
Rest ons nog om aan de inwoners die slapeloze nachten hebben gehad over hun huishoudelijke hulp, onze excuses aan te bieden.

 
(Tekst uitgesproken in de raad van 30 juni)