De fractie heeft onderstaand antwoord ontvangen van het college.

Op 7 juni 2016 heeft u schriftelijke vragen (nummer SV-1626) gesteld over Omgevingsvisie. In deze brief beantwoorden wij de door u gestelde vragen.

Uw vraag: Een directe toegang tot het ontwerp omgevingsvisie is ons inziens eenvoudig te verwezenlijken door op de openingspagina van de website een knop ‘omgevingsvisie’ toe te voegen waarmee een directe link verkregen wordt. Kunt u dat op korte termijn realiseren? Antwoord Op 8 juni jl. is de omgevingsvisie geplaatst op de voorzijde van de website www.hollandskroon.nl onder de kop ‘Veel gestelde vragen’. Daarmee is niet voldaan aan onze vraag waarop volgende brief naar het college is gestuurd.
Nieuwe Niedorp, 15-06-2016

aan: college van B en W Hollands Kroon

betreft: toegankelijkheid ontwerp omgevingsvisie
Geacht college,

Gister het antwoord ontvangen op onze SV 1626. Voor ons volstrekt onvoldoende. Wij hadden u gevraagd om op korte termijn op de website van Hollands Koon op de openingspagina een knop te plaatsen waarmee direct contact gemaakt kan worden met het ontwerp omgevingsvisie. Uit uw antwoord blijkt dat dit niet is gebeurd. Bij ‘veel gestelde vragen’ is nu een verwijzing opgenomen. Nog steeds is voor inwoners van onze gemeente het ontwerp omgevingsvisie niet te vinden. Zie ook de mail van de heer Voogt.

Nogmaals de vraag: Een directe toegang tot het ontwerp omgevingsvisie is ons inziens eenvoudig te verwezenlijken door op de openingspagina van de website een knop ‘omgevingsvisie’ toe te voegen waarmee een directe link verkregen wordt. Kunt u dat op korte termijn realiseren? Dit moet toch niet zo moeilijk zijn?