omgevingsvisie_1

Rianne Klein Koerkamp en Myra van Munster van het Projectteam Omgevingsvisie hebben op de Algemene Ledenvergadering uitleg gegeven over de nieuwe Omgevingswet.

Via deze link is de presentatie voor iedereen toegankelijk: https://sway.com/v1uRgDPEvx5KrpMV

Daarna is besproken hoe de Toekomstvisie van de fractie in het ontwerp omgevingsvisie is verwerkt. Dit ontwerp is door de raad op 26 april vastgesteld en ligt nu ter inzage voor reacties vanuit de bevolkingen en organisaties.

Het ontwerp omgevingsvisie is via deze link te lezen: http://www.hollandskroon.nl/projecten/toekomst-hollands-kroon_42563/