LADA houdt maandag 13 juni een openbare fractievergadering in partycentrum De Vriendschap, Rijdersstraat 92, 1735GG ’t Veld. Aanvang 20.00 uur.

Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek gaan, dan bent u welkom. Ook worden de agenda’s van de raadsvergaderingen van 23 en 28 juni besproken.  De vergadering van 28 juni kent een agendapunt: opvang vluchtelingen.

Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com.