Geachte fractie,
Op 30 mei 2016 heeft u schriftelijke vragen (nummer SV-1622) gesteld over Komborden Terdiek. In deze brief beantwoorden wij de door u gestelde vragen.

Uw vraag 1. Wanneer worden de borden geplaatst? 2. Wat is de reden dat het nog niet is gebeurd?
Antwoord 1. De bedoeling is om de borden zo snel mogelijk te plaatsen, naar verwachting is dit net na de zomervakantie.

2. De wegen rondom buurtschap Terdiek zijn niet in eigendom/beheer bij de gemeente, maar bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorder kwartier. Voor het plaatsen van borden langs wegen van het Hoogheemraadschap is een vergunning/toestemming nodig. De behandeling van deze vergunning/toestemming heeft helaas erg lang op zich laten wachten. Inmiddels is de vergunning/toestemmingsaanvraag in behandeling. Zodra deze bij de gemeente is ontvangen worden de borden geplaatst.
Met vriendelijke groet,

T.J.M. Groot wethouder Openbare ruimte