Een motie van LADA, vorig jaar bij de kadernota ingediend,  om herplant van bomen mogelijk te maken resulteert in een budget van € 85.000,- dat jaarlijks beschikbaar is. Het college heeft laten weten dat het doel is dat ieder jaar het beschikbare budget volledig benut wordt om bomen te planten (naar schatting tussen de 200 en 300 st.)  op diverse locaties. Dit zijn meestal locaties waar bomen in het verleden zijn verdwenen, maar het kunnen ook nieuwe locaties zijn. Soortkeuze wordt afgestemd op de omgeving, de bodem, toekomstige ontwikkelingen en eventuele wensen van omwonenden.