LADA houdt maandag 9 mei een openbare fractievergadering in het Kremlin, Limmerschouw 51, Winkel. Aanvang 20:00 uur.

Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com.