Tekst uitgesproken door Marinus F.J. Hovius, raad 24-03-2016

Voor ons ligt het ambitiedocument Waddenpoort. Allereerst zijn wij positief.

Goede zaak investeren in Den Oever en in ons werelderfgoed Waddenzee. Verder biedt de dijkverhoging kansen, mooie plannen zijn gemaakt. Doch ook zijn wij zorgelijk. Zorgen om de oude dorpskern, is dit voorportaal aantrekkelijk genoeg om de mensen ook het dorp in te trekken? De oude kern is zeer de moeite waard. Zorgen om vulling van de strip, komt alles er?

Zorgen om VVV en VIC. Wij willen graag dat het Viking Informatie Centrum in Hollands Kroon Noord kan blijven. Overigens: Wonderlijk Wieringen gaat in 2016 ook de naam en uitvoering VVV voeren. Waar en hoe? En waarom bouwen we een uitkijktoren op het laagste punt?

Kortom: De LADA-fractie wil graag dat er een beeldvormende bijeenkomst komt met inwoners van Den Oever en de gebruikers van de haven en omgeving. Voortschrijdend inzicht kan leiden tot een herijking. Wij willen de portefeuillehouder vragen hoe hij hier in staat en om zijn medewerking hier aan te verlenen. Liefst op een moment dat de vissers ’thuus benne’. Er staat in het voorstel dat nu het moment is om verder te kijken.

Immers moeten velen straks naar Wieringen willen varen! We stemmen in met het raadsvoorstel. Wel de technische vraag over de gasopslag bij de Avia. In hoeverre belemmert dit de eventuele ontwikkeling van de ruimte van het VIC/VVV.

Wethouder Meskers  heeft de toezegging gedaan in te stemmen met de gevraagde beeldvormende vergadering.