De provincie Noord-Holland is op dit moment bezig het Programma van Eisen op te stellen voor de nieuwe concessie voor het Openbaar Vervoer in Noord-Holland-Noord. Deze concessie moet ingaan in 2018 (half december 2017, eigenlijk) en is voor een termijn van tien jaar.
De fractie vreest dat er weer een aanslag zal worden gepleegd op de dienstverlening in de nieuwe aanbesteding, omdat de gedeputeerde wederom geen provinciecent wenst te steken in kwaliteit- en dienstregeling.
De motie roept het college op bij de provincie aan te dringen op behoud van het dienstverleningspeil en nog liever op verhoging ervan, en desnoods provinciegeld toe te voegen aan het aanbestedingsbudget.
Noot: inmiddels is in de vergadering van 24 maart j.l. onderstaande motie raadsbreed aangenomen.