De LADA-fractie heeft tot haar grote verbazing het bericht in de Schager Courant gelezen waarin melding wordt gemaakt dat Hollands Kroon een financiële strop heeft van ruim € 138.000,- doordat een blusvoertuig niet geleverd kan worden door het bankroet van het bedrijf GM Systemen.

Wij begrijpen dat het voertuig door de veiligheidsregio is besteld voor rekening en risico van Hollands Kroon en dat hele bedrag vooruit is betaald.  Lees hier verder SV_02-12_blusvoertuig