bloemenlustLADA houdt maandag 18 januari een openbare fractievergadering in hotel-café Bloemenlust, Burg. Lovinkstraat 3, 1764 GA Breezand; aanvang 20.00 uur. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Ook wordt de agenda van de raadsvergadering van 28 januari behandeld. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com.