Bij de behandeling in De Tweede Kamer van het wetsontwerp dat leidde tot de gemeente Hollands Kroon gebruikte minister Donner als krachtig argument dat er een kernenbeleid gevoerd ging worden waardoor hij zich geen zorgen maakte over de leefbaarheid in de nieuw te vormen gemeente.
Het accommodatiebeleid is een wezenlijk onderdeel van dat kernenbeleid dat er opgericht moet zijn om tenminste in de hoofdkernen de accommodaties op peil te houden. De voorstellen door het college gedaan hebben veel losgemaakt.

LADA kan zich vinden in de voorstellen voor de buitensportaccommodaties en de sporthallen. Niet in die voor de zwembaden. De baden hebben een belangrijke functie voor de leefbaarheid wat ook blijkt uit de vele reacties uit onze gemeenschap. Voor de vier binnenbaden moet ruimte gecreëerd worden om initiatieven van inwoners een eerlijke kans te geven om de baden met een verantwoorde exploitatie open te houden. De Venne moet gelijkwaardig behandeld worden met de andere baden en wordt niet gesloten per 1 juli 2016. De Raad moet duidelijke kaders opstellen waaraan deze initiatieven moeten voldoen om kans van slagen te hebben. Gehoord de vele reacties uit onze gemeenschap moeten de in 2013 opgestelde kaders, waaruit de huidige college-voorstellen zijn ontstaan, heroverwogen worden om de exploitatie van de vier binnenbaden los van de gemeente te onderzoeken. Niet uitgesloten moet worden dat een structurele gemeentelijk bijdrage aan de exploitatie noodzakelijk is. Dat is investeren in leefbaarheid. Een prijs die een goed kernenbeleid waard is.

Voorwaarde is wel dat aan de gestelde bezuinigingstaakstelling binnen het accommodatiebeleid voldaan wordt.