LADA luistert – 3 oktober

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA luistert – 3 oktober

Zaterdag 3 oktober trekken we er weer op uit met de caravan om in gesprek te gaan met de burgers. U vindt ons van 11.00-12.30 uur in het Winkelhart in Nieuwe Niedorp. ’s Middags zijn we van 13.30-15.00 uur bij het Winkelcentrum in Wieringerwerf.

LADA Nieuwsbrief nr. 59

2) Nieuwsbrief Reacties uitgeschakeld voor LADA Nieuwsbrief nr. 59

Klik hier voor het lezen van de Nieuwsbrief nummer 59

Omrijkosten van €180.000,- per jaar

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Omrijkosten van €180.000,- per jaar

Column: JaapJan van Essen

Friesland Campina is  €180.000,-  per jaar meer kwijt aan omrijkosten.     

inrit met gedwongen rijrichting (2)Al jaren wordt er over gesproken om de verkeersdruk in de kern van Lutjewinkel te beperken.

Inmiddels is bedacht dat alle transport rijdend  van en naar de kaasfabriek via de rotonde Bosstraat-Hartweg  5,1 km. moet rijden via de te smalle Valbrugweg en Wateringskant, wat een gevaar vormt voor de fietsers die geen eigen pad hebben, en overlast geeft voor aanwonenden.

Ook de bermen worden bij de elkaar passerende  RMO’s stuk gereden, en de enkele passeerstroken bieden geen soelaas aldus de chauffeurs, het vervoer is al jaren uitbesteed aan particuliere rijders.

Voor een alternatieve route naar de fabriek zijn een aantal mogelijkheden bedacht, waaronder een 4 ton kostende aftakking vanaf de brede  Lutjewinkelerweg tot achter op het fabrieksterrein. De afstand vanaf de rotonde Bosstraat naar de fabriek via deze ‘melkweg’ wordt dan 1100 meter. Het tegenargument,  een gevaar voor het kruisende fietspad, snijdt geen hout, die situatie is aan de zuidkant van de brug,en de vele afslagen vanaf de Hartweg, identiek. Voor 7 van de 10 vrachtauto’s  betekent dit momenteel dus netto 4,1 km omrijden en 6 minuten tijdverlies.

Een aantal vrachtauto’s maken nu hun omrij kilometers al eerder en nemen de AC de Graafweg om bij de valbrugweg uit te komen. Alleen al aan dieselolie , RMO’s verbruiken meer dan 1 liter per 3 km., arbeidsloon en vaste kosten zijn de meerkosten  € 6,00 per rit.  De werkelijke kosten zullen nog hoger zijn, maar het transportplanningcentrum in Amersfoort doet daar wijselijk geen mededeling over.

Op jaarbasis komen de extra transportkosten op basis van 42 omrijdende auto’s per dag op ruim €180,000,- , met de melkweg snel terugverdiend dus. Ook is er nu  een  extra CO2 uitstoot van 110 ton per jaar. Friesland Campina zal op de kleintjes moeten gaan letten, en samen met HollandsKroon en de provincie snel de juiste stappen moeten zetten. Er zijn  trouwens gemeenten die om aan een dergelijk besparingsbedrag te komen miljoenen investeren.

J.J.van Essen     jjvanessen@gmail.com

Werkbezoek op Agriport

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Werkbezoek op Agriport
16 september jl. zijn fractie en bestuur op werkbezoek geweest op Agriport
Klik hier voor de foto’s

Vandaag met fractie en bestuur van LADA op werkbezoek naar Agriport in Middenmeer geweest. Wij werden door commercieel directeur Jack Kranenburg in de kantoorruimte van Agriport A7 BV in Meddenmeer ontvangen. Daar werd uitleg gegeven over de ontstaansgeschiedenis en de huidige stand van zaken. Mooi om te horen hoe duurzaam en complementair het bedrijventerrein en de kassenteelt zijn. Terecht een uniek gebied in Nederland.

Hierna werd een bezoek aan Agro Care op Agriport gebracht. Agro Care met de slogan no limits, no nonsense is de grootste tomatenteler van Europa. Het bedrijf is in 1997 door de studievrienden Philip van Antwerpen en Kees van Veen opgericht. Er is begonnen met 8 ha kas in Rilland. Zij werden voor gek verklaard. In 2007 werd 70 ha grond in Agriport aangekocht. Twee maanden geleden is kas 6 met 9,5 ha gereed gekomen. Het bedrijf heeft nu een teeltoppervlakte van 57 ha in Agriport en 24 ha in Rilland. Het hoofdkantoor is in Maasdijk gevestigd. Op Agriport wordt op dit moment 800.000 kilo tomaten per ha per jaar geteeld. Dit is gewoon niet te bevatten. Het bedrijf is zeer duurzaam bezig. De bestuiving van de tomaten vindt door hommels plaats. Het transport van de tomaten uit de kassen naar de verpakkingsafdeling gebeurt volautomatisch met onbemand transport. In de kassen zijn de meeste medewerkers Midden- en Oost-Europeanen. Het bedrijf blijft innoveren en is het modernste bedrijf op het gebied van de tomatenteelt. Een bedrijf waar wij in Hollands Kroon trots op mogen zijn.

Energieneutraal sporten in Nieuwe Niedorp

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Energieneutraal sporten in Nieuwe Niedorp

sportzaalDeSnipOp vrijdag 11 september werd in Nieuwe Niedorp de nieuwe sportzaal officieel in gebruik genomen. Een schitterende zaal, niet alleen voor de basisschool overdag, ook ’s avonds biedt het plek voor allerlei activiteiten. De sportstichting, toch een particulier initiatief, heeft er hard aan getrokken. Een complexe klus waarvoor het stichtingsbestuur zeker in het zonnetje gezet mag worden.

“innovatie vliegwiel”

Een persoon wil ik hier apart benoemen: JaapJan van Essen…… klik hier en lees verder

Of kijk hier nog even voor alle foto’s

LADA luistert in Nieuwe Niedorp

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA luistert in Nieuwe Niedorp

De eerste openbare fractievergadering van LADA na het reces in De Roode Eenhoorn in Nieuwe Niedorp was goed bezocht. Er werd een presentatie gegeven over een burgerinitiatief, er waren verschillende insprekers en de raadsagenda van 24 september werd behandeld.

Mevrouw Angela Neef presenteerde haar burgerinitiatief: Combiparticipatieproject Luna Ray.

Fysieke woonomgeving + lokale dienstverlening + op eigen kracht gericht concept, waaraan een combinatie aan doelgroepen elkaar helpen in balans te komen en blijven. Voor een duurzame oplossing en sociale binding.

Wat is er nieuw aan dit concept?

Het is gericht op preventief investeren ter voorkomen van vereenzaming door vergrijzing, gebaseerd op de drie belangrijkste pijlers ten aanzien van welzijn: Veiligheid, geborgenheid en betrokkenheid.

Het plan voorziet in een samenwerking met de bestaande organisaties, bedrijfsleven en overheidsdiensten.

En maatschappelijk is de duurzaamheid van de investering in verhouding met de mate waarin aan een goede basis wordt gewerkt, naar verwachting van grote meerwaarde voor de toekomst.

Als concreet voorbeeld werd het jonge moederhuis genoemd. Huisvesting van ongehuwde jonge (tiener) moeders en ouderen die dreigen te vereenzamen wordt bij elkaar gebracht. De ouderen kunnen op het kind passen waardoor de moeder kan gaan werken en zo haar sociale positie kan verstreken. Voor de oudere ontstaan weer sociale contacten.

De LADA fractie vindt het burgerinitiatief sympathiek en waardeert de inspanningen.

Mevrouw Liesbeth Teeling verwoordde als betrokken en bezorgd inwoner van de gemeente haar zorgen over de ontwikkelingen in het sociaal domein. Zij is bang dat het algemeen maatschappelijk werk, uitgevoerd door door De Weering, verdwijnt. Bij de wijkteams ontbreekt de expertise om hier goed op in te spelen. De meest kwetsbaren in de samenleving worden hier de dupe van. “Ik probeer een lans te breken voor het algemeen maatschappelijk werk”.

Mevrouw Teeling vindt het beleid van de gemeente om met één partner in zee te gaan die het hele zorgdomein moet uitvoeren een verkeerde keuze. Haar grote angst: “Dat wordt een grote organisatie en dat werkt bureaucratie in de hand”. Fractievoorzitter Henk van Gameren stelde dat de huidige situatie met de vele zorgaanbieders juist voor bureaucratie zorgt en dat wil men met de nieuwe aanbesteding juist doorbreken om een besparing op de kosten te verwerven. Dat geld komt dan ten goede komen aan daadwerkelijke zorgverlening: “De zorg blijft gewaarborgd. Kwetsbaren in de samenleving krijgen de zorg die zij nodig hebben.” De huidige wirwar aan langs elkaar werkende organisaties moet juist voorkomen worden. Dat is het streven.

Een grote groep ouders van leerlingen op De Snip liet weten dat er onrust is ontstaan omdat het leegstaande gebouw van de kinderopvang niet gebruikt kan worden door de school en van het bestaande noodlokaal gebruik moet worden gemaakt. De ouders geven aan van de school een brief te hebben gehad dat zij voor het einde van het jaar niet gaan verhuizen. Wethouder Frits Westerkamp geeft uitleg. De voormalige gemeente Niedorp en Estro Kinderopvang hadden een overeenkomst die inhield dat het gebouw voor € 38.000 terug zou gaan naar de gemeente wanneer Estro het niet meer nodig had. Nu Estro failliet is weigert de curator de overdracht voor de genoemde € 38.000 omdat hij niet op de hoogte is van de genoemde overeenkomst. Het blijkt nu dat de overeenkomst in het kadaster genoteerd had moeten worden. De gemeente kwam hier achter toen zij overwoog naar de rechter te stappen. Juridisch advies geeft aan dat als het opgetekend was geweest, dan had de curator het kunnen weten en had de gemeente het voor € 38.000 terug kunnen kopen. Nu kon de curator het niet weten en gaat hij uit van de marktwaarde circa € 140.000. Wethouder Frits Westerkamp gaf aan dat er met Surplus gewerkt wordt om het Estro-gebouw alsnog te verwerven. Daartoe wordt een voorstel naar de raad gestuurd. Mocht dit niet lukken dan komt het scenario van noodlokalen in beeld.

De plannen tot herinrichting van De Ontmoeting werden door wethouder Frits Westerkamp toegelicht. Het leegstaande deel waar voorheen de bibliotheek was gevestigd wordt een zorgcluster met huisartsenpraktijk, apotheek en paramedische diensten. Voor basisschool De Meerpaal is nieuwbouw nodig ter vervanging van niet meer aan de eisen voldoende gebouw dat veel aanpassingen zou moeten ondergaan. Door De Meerpaal in De Ontmoeting onder te brengen ontstaat samen met de kinderopvang een groot onderwijscluster. Het ambtelijke apparaat gaat vanuit het Kroondomein opereren. Alleen het bestuurscentrum en de raadzaal blijven in De Ontmoeting waardoor het gebouw veel meer aan de eisen van een MFA, Multi Functionele Accomodatie, voldoet. De fractie moet zich hier nog over beraden.

DE LADA VRAAGBAAK (3) discussieplatform

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor DE LADA VRAAGBAAK (3) discussieplatform

“Slim stapelen” met doelgroepenvervoer, slim burgerinitiatief? De provincie Noord Holland is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer. Vanaf 2020 zullen alleen twee hoofdlijnen met dorpen van meer dan 3000 inwoners worden bediend, zo heeft de provincie onlangs besloten. Ruwweg: de lijn Den Helder – Alkmaar en Den Helder – Den Oever – Hoorn – Amsterdam. De bestaande Interliner naar Leeuwarden blijft. Om de inwoners van Hollands Kroon goed te bedienen is echter meer nodig. Wat doet de lokale overheid, of beter: wat kan zij doen?

Klik hier en lees verder

 

Openbare fractievergadering 14/9

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Openbare fractievergadering 14/9

Roode Eenhoorn ZijkantLADA houdt maandag 14 september een openbare fractievergadering in De Roode Eenhoorn, Dorpsstraat 173, Nieuwe Niedorp; aanvang 20.00 uur. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Ook wordt de agenda’s van de raadsvergadering van 24 september behandeld.
Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com.


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 3 februari 2022 @ 13:23

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.