Bron: Schager Courant, 22 juni 2015

Martijn Gijsbertsen

Westerland * De raad van toezicht van onderwijsstichting Surplus gaat onderzoek doen naar de vervroegde sluiting van basisschool De Dentele in Westerland. De school gaat twee jaar eerder dan gepland dicht. Na de zomervakantie blijven hooguit tien leerlingen over, doordat kleutergroepen worden verplaatst naar De Kei in Hippolytushoef en veel ouders van andere scholieren door die beslissing De Dentele de rug toekeren. Politieke coalitiepartij LADA had tot onderzoek opgeroepen, maar door de ontstane commotie hadden toe­zichthouders al besloten de gang van zaken onder de loep te nemen.

„We vinden dit een hele vervelende aangelegenheid, scholen sluiten is niet onze hobby”, aldus Onno Nieman, lid van de raad van toezicht. „Het spreekt voor zich dat we, ter le­ring voor de toekomst, deze kwestie zeer serieus nemen. Hoe tragisch ook, sluiting is een feit. Maar we wil­len wel in bredere kring dan alleen de informatie van onze bestuurder (José Vosbergen, red.) kijken hoe dit gegaan is. Horen ook graag van ou­ders, personeel, schooldirectie en medezeggenschapsraad hoe zij hier tegenaan kijken.”

Omdat De Dentele reeds toewerkt naar de sluiting van het schooljaar, start het onderzoek na de zomerva­kantie. Eind september worden de conclusies verwacht.