Samenwerking en schaalvergroting

Hollands Kroon is als fusiegemeente nog maar net van start, of de eerste naden van het nieuwe pak beginnen al te scheuren: de gemeente is te klein om het sociaal domein zelfstandig vorm te geven. Eerder waren al taken uitbesteed aan gemeenschappelijke regelingen. De behoefte om gezamenlijk op te trekken neemt alleen maar toe. Steeds vaker valt de norm van 100.000 inwoners als minimum voor een gemeente. Zover is het gelukkig nog niet, heel wat inwoners hebben de vorige fusie nog niet verwerkt. Binnenkort zal de raad zich moeten buigen over een voorstel voor een Noordkopraad. De gemeente Texel, Den Helder, Schagen en Hollands Kroon willen tot “slim samenwerken in de Kop” komen. LADA is wel voor “slim”. Vraag is: waarmee en onder welke omstandigheden?

Klik hier en lees verder vaagbaak 2