LADA start keuzeproces

Afgelopen maanden is er volop gediscussieerd door belangenorganisaties en burgers in verband met de toekomstsvisie voor Hollands Kroon voor 2030. De resultaten worden nu politiek bediscussieerd. Ook van hen wordt inbreng gevraagd. Daarmee kan de ambtelijke organisatie dan weer verder. Wat heeft LADA in te brengen? De LADA denktank legt de leden een bijdrage voor afkomstig uit een werkgroep van onafhankelijke betrokken burgers. De bijdrage is verfrissend, lees hier hun aanbiedingsbrief. Nieuwsgierig geworden? Lees dan hier de bijdrage over de missie en ambities die Hollands Kroon zou moeten nastreven. Het begin van een discussie waarin er veel gekozen moet worden. Tijdens de ALV van woensdag zal Wim Sepers een toelichting geven op de bijdrage. De inhoudelijke discussie zal in de loop van dit jaar een vervolg krijgen.

Ter aanvulling op het item Toekomstvisie op deze site van 13 april ;
hierbij de uitgesproken tekst van LADA denktanklid de heer W.Sepers op de Ledenvergadering van 15 april j.l.

Klik hier: 15 april 2015 – Toekomstvisie 2030

Uw opmerkingen met betrekking tot de toekomstvisie Hollands Kroon graag per mail naar secretariaatlada@gmail.com