Henk van Gameren_2Tekst uitgesproken door LADA- fractievoorzitter Henk van Gameren bij de behandeling van het voorstel in de raadsvergadering van 6 november.

Voorzitter,
Voor ons ligt een compacte APV.
Ook LADA is van mening dat het voor wat regelgeving betreft best een tandje minder kan. Het schrappen van overbodige regels die vaak al worden ondervangen door het WBS of gewoon achterhaald zijn , daar kunnen we best afscheid van te nemen. En mogelijk dat er door de raad gevraagd wordt om toch een enkel verbod te handhaven.

Maar dit voorstel gaat nog iets verder en verwacht van haar inwoners zelfredzaamheid en creativiteit. Dit stapje extra, geeft de nodige discussie zowel bij inwoners als buiten de gemeente. Het beeld dat nu geschapen wordt, middels het wegvallen van regels en de gevraagde creativiteit en zelfredzaamheid, is er een als zou Hollands Kroon verworden tot een nieuw Ruigoord. Zoals u weet een vrijplaats van minimale regels, creativiteit en tolerantie nabij Halfweg.

Verantwoording terug geven aan de burger, is zoals u weet, iets wat LADA normaliter waardeert. Maar uitsluitend binnen de begrenzingen van veiligheid en zonder dat dit ten koste gaat van beeldkwaliteit, of wel verrommeling. In dit hele proces spelen inwoners, kernbeheerders, buurtbemiddelaars, de BOA en mogelijk ook dorpsraden een rol.
Maar wat LADA bijzonder gemist heeft in dit hele proces is een duidelijk communicatietraject naar de inwoners van Hollands Kroon. En wel voor de besluitvorming van dit stuk tot stand komt.

– Want wat wordt er van hen verwacht?
– Waar begint en eindigt de verantwoordelijkheid van de assertieve burger?
– Wat betekent dat zelfredzaamheid en acteren van de bewoner?
– Vragen omtrent de buurtbemiddelaars en zijn of haar rol hier in.
– Wat als praten niet meer vruchtbaar blijkt?

Zo maar een aantal vragen die bij inwoners leven en er zullen er nog velen volgen.

College,
de burger dient geïnformeerd te worden. LADA stelt dan ook voor om nog voor de besluitvorming met een communicatieplan te komen waarbij de inwoners daadwerkelijk betrokken gaan worden en daar ook in op te nemen de evaluatiemomenten en momenten van tussentijdse reparaties van de compacte APV. En via intensieve informatiemomenten, de inwoners van Hollands Kroon te informeren over deze compacte APV en wat dat voor hun gaat betekenen in de praktijk.

College,
in dit vernieuwende proces staat de inwoner centraal. Betrek ze er dan in een vroeg stadium bij! U begrijpt dat LADA deze compacte APV nog niet besluitvormend acht, gezien het verzoek om de inwoners eerst goed te informeren.