tankerLADA luistert.

Maandag 13 oktober is een openbare fractievergadering in restaurant ’t Anker, De Strook 8, Kolhorn. Aanvang: 20.00 uur. Op de agenda staat de begroting van Hollands Kroon en de agenda van de raadsvergadering op 30 oktober.

Wilt u inspreken op een specifiek onderwerp, graag melden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, fractielada@gmail.com of 06-25311671.