harmonieLADA houdt maandag 15 september een openbare fractievergadering in restaurant De Harmonie, Kerkplein 1, 1777 CD Hippolytushoef, aanvang 20.00 uur. In het kader van LADA Luistert kunt u met de fractie spreken. Ook wordt de agenda van de raadsvergadering van 25 september behandeld.

Wilt u komen inspreken, meldt u dat dan bij onze fractiesecretaris Peter Couwenhoven, fractielada@gmail.com of 06-25311671