Fractieleden Henk van Gameren, Ard Smit en Peter Couwenhoven waren aanwezig bij de opening van de supermarkt en de dorps ontmoetingsplek in ’t Veld. De bekroning van een prachtig stuk burgerinitiatief dat als voorbeeld kan dienen voor andere kernen in onze gemeente. Als blijk van waardering heeft de fractie een donatie van € 100,- aangeboden.