Op grond van de in raadkamer vertoonde beelden van de toespraak van Remkes bij de installatie van Nawijn, kan niet worden uitgesloten dat Remkes alle onderdelen van zijn toespraak welbewust heeft uitgesproken; de videobeelden wekken bij het hof de indruk dat Remkes de toespraak, inbegrepen de passage dat sprake zou zijn van unanieme besluitvorming ten aanzien van de benoeming van Nawijn tot burgemeester, van papier heeft opgelezen. Klik hier om het gehele vonnis te lezen