LADA heeft kennis genomen van het voornemen om in de Wieringermeer een nieuw transformatorstation te realiseren waarbij de provincie Noord Holland de regierol neemt. Klik hier en lees verder.