Gebruikte Tennet misleidende argumenten om Zijtwende af te wijzen?

Een groep bewoners van de Rijdersstraat nabij locatie 04/De Weel hebben via een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur de brief van augustus 2013 in handen gekregen waarin TenneT het college van Hollands Kroon informeert over de afwijzing van de alternatieve locatie Zijtwende. Alles wijst erop dat Tennet misleidende cijfers heeft gebruikt bij de vergelijking tussen de meerkosten van Zijtwende en de oorspronkelijke investeringskosten van het geplande trafostation. Ofwel de meerkosten zijn € 5 miljoen te hoog, ofwel de oorspronkelijke investeringskosten zijn € 12 miljoen te laag.
Het wekt verbazing dat noch B&W, noch de door hen ingehuurde expert, de door de bewoners opgemerkte misrekening van Tennet hebben waargenomen. De bewuste brief van Tennet is destijds door het college ook ter beschikking gesteld aan de gemeenteraad. Is de raad hierdoor onjuist geïnformeerd?

Klik hier en lees hier verder