ladawieringen
WIERINGEN – LADA heeft een afdeling op Wieringen. Met de leus “Wieringen weet wat goed is voor Hollands Kroon en Hollands Kroon weet niet wat goed is voor Wieringen!” gaan Henk-Jan
Wittink en Marinus Hovius meedoen aan de verkiezingen.

LADA is een partij die uitgaat van de kracht van de burgers en de macht wil teruggeven aan de vier oude kernen in deze immens grote gemeente. De vier afdelingen kunnen aangestuurd worden vanuit een centrale post. De vier afdelingen moeten zelf over een budget kunnen beschikken. De Wieringers kunnen best voor zichzelf zorgen net zoals de Niedorpers dat in hun gedeelte kunnen. De leden van LADA steunen elkaar als er keuzes gemaakt moeten worden. De verwachting is dat LADA na de verkiezingen op 19 maart sterk en als grootste partij uit de strijd zal komen. LADA wil ook een afdeling in de Wieringermeer en Anna Paulowna oprichten.