gasterijlelyIn het kader van ‘LADA luistert’ houdt LADA maandag 27 januari de openbare fractievergadering in Gasterij Lely, Brink, Slootdorp.. Aanvang 20.00 uur. Organisaties en burgers kunnen inspreken. De raadsagenda van 30 januari wordt behandeld. Wij willen daar met u over spreken. Komt u inspreken dan graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, p.a.couwenhoven@quicknet.nl of 0226-413019.