LADA-visie, uitgesproken door fractievoorzitter Rob Ravensteijn tijdens oordeelvormende raadsvergadring op 12 december 2013

Voorzitter,

De decentralisatie van Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning  en de Participatiewet  is voor gemeenten een zeer ingrijpend organisatievraagstuk. Onomkeerbaar. Voor burgers met een zorg- of ondersteuningsvraag geeft het veel onzekerheid. Ook voor personeel dat werkzaam is in de sector. Zeker is dat er veel zal veranderen. Ook voor de groep die probleemloos op eigen kracht door het leven kan. Tegelijk met de decentralisatie  is er sprake van ingrijpende bezuinigingen. De strategische visie sociaal domein is al eerder vastgesteld. Daar zijn de uitgangspunten neergelegd. Die delen we. Nu de vraag: valt het in te vullen?, gaat het werken op de voorgestelde manier? Is daar nu voldoende zicht op? Zal de  aanpak leiden tot nieuwe acceptabele (sociale) verhoudingen: burgers onderling  en tussen burgers en overheid. Zal de ontschotting tussen de wetten voldoende nieuwe kansen bieden om zorg en ondersteuning die nodig is ook daadwerkelijk te leveren?

KLIK HIER EN LEES VERDER