Locatie 4 enige overgebleven geschikte locatie voor transformatorstation ??

In het besluit van het college (18-12-2013) wordt locatie 4 bij de Weel als enig overgebleven locatie voor het bouwen van het transformatorstation genoemd. In hetzelfde besluit lezen we:

Een aantal leden van de gemeenteraad gaf in haar zienswijzen aan Zijtwende een goede locatie te vinden. Deze optie was voor het college ook het meest wenselijk, maar viel al eerder in het proces definitief af wegens maatschappelijk niet te verantwoorden extra kosten.

Een onderbouwing van die maatschappelijk niet te verantwoorden extra kosten wordt niet gegeven. Er wordt een knieval gemaakt voor TenneT. Een zeer winstgevend staatsbedrijf moet investeren om tot een maatschappelijk aanvaardbare oplossing te komen. Daar had het college zich sterk voor moeten maken om zo de belangen van de burgers in de eigen gemeente te behartigen. Dat meerkosten voor Tennet geen probleem moeten zijn blijkt uit de bijgesloten tabel met bedrijfsresultaten. Bedragen luiden in € miljoenen

TenneT profiteert van hogere investeringen

06/08/13, 09:07 − bron: ANP

TenneT, de beheerder van het hoogspanningsnet in Nederland en een groot deel van Duitsland, heeft ruim 40 procent meer winst geboekt in de eerste helft van het jaar. Dat is volgens het bedrijf vooral te danken aan hogere investeringen in elektrische netwerkverbindingen op de Duitse zeebodem. De operationele winst klom, van 168 miljoen euro in het eerste half jaar van 2012, tot 237 miljoen euro, maakte TenneT dinsdag bekend. De omzet kwam uit op 886 miljoen euro, ofwel 6 procent meer vergeleken met vorig jaar.

Van LADA mag verwacht worden dat zij tot het uiterste zal gaan om de belangen van burgers te verdedigen. LADA heeft niet het gevoel dat hiervan sprake is geweest. De Niedorper motie Van LADA is terzijde geschoven, de zienswijze van LADA dat Zijtwende de beste locatie voor het trafostation is wordt onderschreven maar terzijde geschoven en het heeft lang geduurd en een hoop geld gekost. Geen voorbeeld dat navolging verdient.

Peter Couwenhoven, fractiesecretaris LADA