In het kader van ‘LADA luistert’ houdt LADA maandag 25 november de openbare fractievergadering in De Meerbaak, Professor ter Veenweg 4, 1775 BH Middenmeer. Aanvang 20.00 uur .

Organisaties en burgers kunnen inspreken. De raadsagenda van 28 november wordt behandeld. Wij willen daar met u over spreken. Komt u inspreken dan graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, p.a.couwenhoven@quicknet.nl  of 0226-413019.