SAMEN BOUWEN AAN EEN HOUDBARE TOEKOMST

In oktober wordt de begroting voor 2014 in Hollands Kroon vastgesteld. Dat er bezuinigd moet worden om de begroting rond te krijgen zal niemand verbazen. Een belangrijke eerste ronde daarbij is het aanpakken van mogelijke  verspilling. Als dat aan de orde is willen we daar als eerste iets aan doen. LADA roept daarom burgers op om mee te denken en met oplossingssuggesties te komen onder het motto: eerst de verspillingen, dan de slimme oplossingen en pas daarna de voorzieningen die ons dierbaar  zijn.

Waar gaat het om?

  • Is nut en noodzaak van de besteding is duidelijk?
  • Is uitvoering van werkzaamheden sober?
  • Wordt er gewerkt met duurzame materialen,  is het onderhoud  niet overdreven?
  • Klopt de werkmethode?  Wordt doelmatig /slim gewerkt?

Bij de dienstverlening gaat het om andere zaken:

  • Is deze klantvriendelijk en oplossingsgericht?
  • Zijn de medewerkers deskundig?
  • Moet werk uitbesteed worden, of is uitvoering in eigen beheer beter?
  • Worden lokale of regionale ondernemers betrokken bij de uitvoering?

Dan staan bij LADA de lichten op groen.

In de praktijk kunnen zich nog andere situaties voordoen. Alleen door scherp te controleren  kunnen we de verspilling vaststellen en terugdringen. Betrokken burgers ter plekke of ter zake kunnen dat heel goed. LADA  wil hier graag mee samenwerken. Loopt u tegen zaken op die u als verspilling ziet , laat het ons dan weten. Met de voorbeelden willen wij de begroting zo te lijf gaan dat de leefbaarheid in de kernen en de steun aan verenigingen zoveel mogelijk gespaard zullen worden. Meld dit aan op secretariaatlada@gmail.com onder vermelding van verspillingslijn of bel naar 084-8776010 en spreek een voicemail bericht in. Uw tips zullen we discreet behandelen. In november zullen we publiceren welke tips we hebben binnengekregen en hoe we daar mee omgegaan zijn.

Afhankelijk van de ervaringen in oktober zullen we vanaf januari een meer definitieve vorm presenteren voor de VERSPILLINGSLIJN.